Bozulan İç Barış

İç barış, insandan başlayıp, aile, şirket, toplum ve dünyaya kadar genişleyebilecek önemli bir kavramdır.
İnsanın iç barışı; vicdan, kafa, kese, tutum ve davranışları arasındaki uyumu gerektirir. İç dünyasında huzurlu ve mutlu olmayan insanın söz, tutum ve davranışları da pek iç açıcı olmayacaktır.
Ailedeki iç barış; eşler arası iletişim, küçük ve büyük ailedeki ilişkilerin sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirecek ve huzura hizmet edecek halde dizaynını gerektirir.
Kurumlardaki iç barış, ast-üst, çalışan-yöneten, muhatap kitle ve ürün süreçlerinin verimli bir şekilde işlemesiyle ilgilidir.
Toplumdaki iç barış, toplumun katmanları, etnik yapı, inanç, meşrep, mezhep vs. gibi toplumu oluşturan yapıların sağlıklı iletişimlerine hizmet etmelidir.
Dünyadaki iç barış, devlet, komşu, birlik, kıta ve bütün ülkelerin birbirleriyle olan sağlıklı iletişimleri ifade eder.
İç barışın bozulduğu yapılarda enerjiler boşa harcanır. Huzur ve mutluluktan uzaklaşılır. Verimlilik ve kalite ortaya çıkmaz.
Evrensel insani değerlerin hayatın her alanında tatbik edildiği bir dünya, herkesin daha huzurlu ve mutlu olabileceği bir yapıya hizmet edecektir.

Bir yanıt yazın