Hayatın Hedefi

Hayatın hedefi en güzele erişmektir. Her kişiye belli bir ömür ve kabiliyet bahşedilmiştir. Hayat denilen bu sermaye rızaya uyacak hedefe erişebilmek için kullanılmalıdır.
İnsanı bu hedeften uzaklaştıracak pek çok unsur vardır. Bunları hedefe yönelik kullanamayanlar kendilerine yazık etmektedirler.

Bir yanıt yazın