İnancın Gücü

İnanç, insanın tutum ve davranışları belirleyen işletim sistemidir. Bilindiği üzere işletim sistemi, bilgisayarda donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulamalar için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımdır.

İnsanın maddi ve manevi donanımlarını işleten sistem de inanç ve değerleridir. Kişinin, doğumundan itibaren; ailesi, yetişmesi, bilgi, eğitim ve tecrübeleri bu sistemi besleyen unsurlardır. Hepsinin hizmet edip beslediği inanç ve değerler, kişinin tutum ve davranışlarında temel unsurdur.

Bu sistemdeki yükleme ve güncelleme, kişinin hayat kalitesini belirler. Günlük hayatta, yeme içme, giyme gibi bedeni ihtiyaçlar olduğu gibi, sevgi, ibadet ve manevi yönelişler gibi ruhi bakım da gerekmektedir.

İnanç; ilk insan, ilk peygamberle dünyanın ve hayatın başlangıcına kadar varan bir gerçekliktir. Allah hiçbir dönemde kulunu rehbersiz bırakmamıştır.

İnancın gücünü, kabiliyet ve çalışma ile bütünleştirebilenler; her varlık sebibine erişir, hem de dünyaya değer ve mana kazandırabilirler.

Bir yanıt yazın