Değer Merkezli Yaklaşım

Değer Merkezli Yaklaşım, bir çok probleme çözüm üretebilecek bir kapsama sahiptir.  Zira her varlığın kendine göre bir değeri vardır. Bu varlık insan ise, en değerli yaratılmış olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmalıdır. Kimsenin haline bakıp, ani karar vermemelidir. Her kişiyi bir değer ve kaynak olarak görebilmelidir. Kim, kimden, ne alabileceğini fark ederse ona göre bir tavır ve tutum belirler.
Her şey, yerinde ve zamanında değerlidir. Kişi veya yapılara, değerinden fazla bir ilgi ve alaka gösterirseniz, onlara da zarar verebilirsiniz. Bizde “ne oldum delisi” denilenleri, bu kontrolsüz ve aşırı sevgi oluşturabilmektedir.
Değer merkezli yaklaşım, önce değerlerin tanımlanmasına ihtiyaç gösterir. Sonraki safha herkesi yerine göre değerlendirmeyle ilgilidir. Altının kıymetini sarraf bilir, semt pazarında altın satılmaz.
Davalar egolardan daha değerli olmadıkça gelişim olmaz.

Bir cevap yazın