Yönetim Körlüğü

Bazı yapı ve sistemler uzun süre bazı eller ile temsil edilmeye çalışılır. O noktada bulunan kişiler bu hizmeti en iyi yerine getirdiklerini sanırlar. Ama aslında etraf da fark eder ki bu vazifeyi çok daha iyi yapabilecek kimseler vardır. Fakat çeşitli hesap ve gerekçeler ile bu ehliyet ve liyakate riayet gecikir. Bu durumdan sistem ve bünyeler olumsuz etkilenir. Daha önce yapılabilecek olanlar senelerce gecikmiş olur.
Uzun süre aynı makam ve mekanda olanlar, etraflarında olan biten değişim ve gelişimlere açık olmakta zorlanırlar. Kendileri her şeyi en iyi şekilde yaptıklarını zannederler. Aslında durum çok daha farklıdır. Bazen bu durumu “çember sendromu” olumsuz bir şekilde etkileyebilir.
Yönetim körlüğü, farklı sistem ve yapılarda karşılaşılabilecek bir durumdur.
Çember sendromu, evet efendim, siz her şeyi en iyi bilirsiniz, diye yöneticiyi yerine göre yanlış destekleyen yapıyı ifade eder.

Bir cevap yazın