DEPREM, HAYATIN FANİLİĞİ, TEFEKKÜR ve EBEDİ HAYAT

Türkiye ve deprem tarihinde çok konuşulacak; 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan merkez üstlü depremler, 10 vilayetimizi çok şiddetli sarstı, ruhumuzu ve gönül coğrafyamızı derinden etkiledi. Depremin olduğu ilk andan itibaren; haberler, kurtarma çalışmaları, süreç yönetimleri, yardımlaşma, ümit, çaresizlik birbirine karıştı.

Hayatın emanet; mal, makam ve mülkün faniliğini hep beraber gördük. Ölüm gerçeğine ne denli yakın olduğumuzu unuturcasına yaşam tarzlarımızı, yeniden tefekkür etme ihtiyacı duyduk.

Bir annenin haber bültenlerinde yer alan «Kızıma mezar almışım!» serzenişlerini izledik.

Kurtarılmayı bekleyenlerin olduğunu hissederek, felaketin büyüklüğü karşısında ekiplerin yetersiz kalmasındaki çaresizliği derinden hissettik.

Tefekkür; bilgi, duygu, iman, yaşanılan olaylar ve atmosfer ile kişiyi farklı boyutlara eriştirebilecek, insanî bir nimettir. deprem hadisesini iyi okuyabilirsek; birçok şeyi tekrar gözden geçirerek gidişatımıza istikamet verme fırsatı olarak değerlendirebiliriz.

Yardımlaşma hususunda milletimiz ve komşu ülkeler yeknesak hareket edebildiler. Seferberlik sırasında olduğu gibi, Prizren’deki yardım organizesinde yüzük ve küpelerin bağışlandığını gördük. Fransız, Katarlı ve Türk kurtarma ekipleri, bir cana daha ulaşabilme adına aynı başında çaba harcadılar.

Dün fahiş fiyat isteyen ev sahibiyle kiracısı, yıkılan binanın önünde yanan ateşte beraber ısınmaya çalıştı, diye paylaşımlara şahit olduk.

Deprem çantası, sağlam bina, hayat üçgeni gibi hayata tutunmayı sağlayacak tedbirlerin önemi tekrar gündeme geldi.

Kurtarma ve Yardım Organizasyonlarının süreç yönetimleri üzerinde yoğunlaşma ihtiyacı hissedildi.

Böylesi bir afet esnasında bile yardım yapma yerine, polis yeleği aldatmacasıyla hırsızlık haberi, “insanlık ne hale geldi” diye düşündürdü. Yağma olayları olabileceği haberleri kanımızı dondurdu.

İnsanlık bir sarkaç gibi, ifrat ve tefrit aşırılıklarından, istikamet ve denge üzere olmaya, sıratı müstakime ne kadar da muhtaç!

İman, ibadet, hüsnü muamele ve ihlas üzere İslamî bir hayat yaşamak ne kadar değerli ve önemli. Ehli sünnet üzere bir hayat esnasında, ölüm nerde ve nasıl gelirse gelsin; ebedî, güzel hayat ve cennet ümidi ne muhteşem!

Bir yanıt yazın