DİL’İN ANLATIM GÜCÜ ve DERİNLİĞİ – ARAPÇA

 • *Arapçanın Anlatım Kabiliyeti*
  Arapçada Anlama Çeşitleri
  Dirâyet دِرَايَةٌ : Akılla anlamak
  Rivâyet رِوَايَةٌ : Nakille anlamak
  Hidâyet هِدَايَةٌ : Yürekle anlamak
  Firâset فِرَاسَةٌ : Düşünerek anlamak
  Kırâat قِرَاءَةٌ : Okuyarak anlamak
  İbâdet عِبَادَةٌ : Tüm benlikle hissederek anlamanın zirvesi
  Arapçada İncelik Çeşitleri
  •Gözde incelik: Dikkat دِقَّةٌ
  •Gönülde incelik: Rikkat رِقَّةٌ
  •Anlamada incelik: İdrak إِدْرَاكٌ
  •Ruhta incelik: Mahabbet مَحَبَّةٌ
  •Hissetmede incelik: Şu’ur شُعُورٌ
  •Tüm benlikte incelik: İtaat إِطَاعَةٌ
  Dört önemli ve kıymetli süs nedir?
  1- Dünyanın süsü, insandır
  2- İnsanın süsü, ilimdir.
  3- İlmin süsü, ameldir.
  4- Amelin süsü, ihlâstır.
  Arapçada Düşünme Çeşitleri
  تَذَكُّرٌ
  Geçmişe yönelik düşünmek
  تَدَبُّرٌ
  Geleceğe dair derin düşünmek
  تَعَقُّلٌ
  Sebep ve sonuç arasında bağ kurarak
  تَفَقُّهٌ
  Lehinde ve aleyhinde olanı düşünmek
  تَفَكُّرٌ
  Olaylar ve deliller üzerinde düşünmek
  تَأَمُّلٌ
  Ümit ederek düşünmek
  Huzurun Reçetesi
  مَنْ صَبَرَ بَصَرَ : Sabreden görür
  مَنْ بَصَرَ شَعَرَ : Gören hisseder
  مَنْ شَعَرَ سَجَدَ : Hisseden secde eder
  مَنْ سَجَدَ وَجَدَ : Secde eden bulur
  مَنْ وَجَدَ صَمَتَ : Bulan susar
  مَنْ صَمَتَ نَجَا : Susan kurtulur
  مَنْ نَجَا سَعِدَ : Kurtulan mutlu olur
  Arapçada Görme Çeşitleri:
  •Gözle görmek: Ru’yet رُؤْيَةٌ
  •Fikirle görmek: Nazar نَظَرٌ
  •Kalple görmek: Basîret بَصِيرَةٌ
  •Hissederek görmek: Şu’ur شُعُورٌ
  •Ruhla görmek: Sevgi حُبٌّ
  •Anlayarak görmek: İdrak إِدْرَاكٌ
  •Tüm benlikle görmek: Kulluk عِبَادَةٌ
  Arapçada Konuşma Çeşitleri
  •Gözle konuşmak: Îmâ إِيمَاءٌ
  •Fikirle konuşmak: Münâzara مُنَاظَرَةٌ
  •Kalple konuşmak: Mahabbet مَحَبَّةٌ
  •Dil ile konuşmak: Kelâm كَلَامٌ
  •Yürekle konuşmak: Sıdk صِدْقٌ
  •Anlayarak konuşmak: Nutuk نُطْقٌ
  •Tüm benlikle konuşmak: Zikir ذِكْرٌ
  Arapçada Sevme Çeşitleri
  •Akılla sevmek: Hevâ هَوَى
  •Kalple sevmek: Aşk عَشْقٌ
  •Gönülle sevmek: Sevgi حُبٌّ
  •Nefisle sevmek: Heves هَوَسٌ
  •Sadakatle sevmek: Vefâ وَفَاءٌ
  •Tüm benlikle sevmek: Îmân إِيمَانٌ
  Arapçada Yöneliş Çeşitleri
  Cihet جِهَةٌ : Fizîki yöneliş
  Sıla صِلَةٌ : Kalbî yöneliş
  Kıble قِبْلَةٌ : Fizîkî ve Kalbî yöneliş
  Arapçada Tedavi Edenler
  Refîk رَفِيقٌ : Yolu tedâvî eder.
  Edîp أَدِيبٌ : Hisleri tedâvî eder.
  Habîp حَبِيبٌ : Kalbi tedâvî eder.
  Sadîk صَدِيقٌ : Gönlü tedâvî eder.
  Tabîp طَبِيبٌ : Bedeni tedâvî eder.
  Hakîm حَكِيمٌ : Basîreti tedâvî eder.
  Arapçada Güzellik Çeşitleri
  Safâ صفاء Kalpte
  Dehâ دهاء Akılda
  Helâl حلال Rızıkta
  Celâl جلال Tavırda
  Cemâl جمال Yüzde
  Bekâ بقاء Cennette
  Vefâ وفاء Dostlukta
  Devam دوام Amelde
  Hasat حصاد Emekte
  Hayâ حياء Davranışta
  Beyân بيان Konuşmada
  Kader, Nasip, Kısmet ve Rızık nedir?
  •Kader: Hayatının her alanında karşına çıkan Allah’ın belirlediği şaşmaz ölçü ve denge
  •Nasip: Sana verilecek olan payın tamamı
  •Kısmet: Nasibin parça parça belirli aralıklarla sana ikram edilmesi
  •Rızık: Boğazından geçenlerin tamamı
  Arapçada Kirlilik Çeşitleri:
  Necâset نَجَاسَةٌ Bedende
  Vesâhet وَسَاخَةٌ Elbisede
  Habâset خَبَاثَةٌ Kişilikte
  Hakâret حَقَارَةٌ Duyguda
  Vekahât وَقَاحَةٌ Tavırda
  Atâlet عَطَالَةٌ Amelde
  Cehâlet جَهَالَةٌ Akılda
  Kabahat قَبَاحَةٌ Davranışta
  Dalâlet ضَلَالَةٌ Gidilen yolda…

Bir yanıt yazın