Duruşma Salonu ve Adalet

Mahkeme kelimesi mazlumlar için de sevimli hale gelmelidir. Şahsen avukat, mahkeme gibi kelimeler bana bile soğuk geliyordu. Son günlerde hukuk, mevzuat, suç ve ceza konularına, insani ve sosyal bakış getirebilmek maksadıyla gözlemci olarak duruşma salonlarında bulunuyorum.
Aile mahkemesinde, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve pediatrist gibi uzmanların bulunması güzel bir gelişmedir. Yalnız bu kimliği oluşturmak için uzmanlarımızın özverili bir çalışma sergilemeleri gerekmektedir. Her şeyin başlangıcında bazı zorluklar yaşanabilir.
Duruşmalarda mahkeme ve davaya göre değişmek ile beraber, hakim, savcı, davacı, davalı, tarafların avukatı, şahit ve izleyiciler bulunmaktadır. Ancak taraflardan birinin duruşmaya çıkmaması mahkemenin kurulmasına engel olmamaktadır. Borçların ödenmesinde şahitlik geçerli olmamaktadır. Bazı teknik hassas bilgilere sahip olunmasında, mağdur olmamak için büyük fayda vardır.
Davaların sürüncemede kalmasında toplumun huzurunu bozacak bir boyut vardır. Gerginlikler bir an önce devre dışı bırakılabilmelidir.
İnsanî ve sosyal bilinç, bir değer olarak bir çok sahada ve özellikle de adalet sahasında yeşerebilmelidir.

Bir cevap yazın