Güven Bunalımı ve Toplum

Güven bunalımı, son dönemlerin en ciddi problemlerindendir. İnsanlık kendi özünden ve değerlerden uzaklaştıkça güven duygusunu da yitirmeye başlamıştır. Kim; neye, niçin, nasıl, neden güveneceği noktasında çaresiz ve şaşkın kalmaktadır.
Aslında güven ile inanç ve değer arasında sıkı bir ilişki vardır. Yapmacık tutum ve davranış kalıpları, önemli bir değer olan güveni zedeler olmuştur. Ancak güven duygusunu kötüye kullananlar, bu değeri çok daha fazla yıpratmaktadır.
Yeniden güvenilecek kimlik ve kurumlar oluşturmak, huzurlu bir toplum oluşturmak isteyenlerin en önemli görevleri arasındadır.

Bir yanıt yazın