Hareket ve Bereket

Harekette bereket vardır. Tutum ve davranışlarımızı verimliliğe odaklamamız gerekmektedir. Bu noktada ifade ve istifade prensibi devreye girer.
Kainatta ve aile içi iletişimde erkek hareketi, kadın ise bereketi temsil eder. Erkek hareket ile kendini ifade eder. Kadın ise konuşma ile kendini ifade eder. İki cins insanlığı beraber temsil ederler.
Cins olarak kadın ve erkek arasında yaratılıştan kaynaklanan farklar vardır. Aynı ortamı paylaşanlar muhataplarının hassasiyetlerini fark edip ona uygun bir tarz geliştirmelidirler.
Öfkelilik ve haz alma insanın temel ihtiyaçlarındandır. Bu ihtiyaçlar iyiden yana kullanılabilmelidir.
Hareket ve bereket çok geniş bir konudur. Burda kısmî bir paylaşım söz konusudur.

Bir yanıt yazın