Hastane Psikolojisi ve Tedavi

Her birimizin bir şekilde hastaneye yolu düşmüştür. Acile girerseniz çok ağır ve gergin bir atmosfer söz konusudur. Hastane psikolojisi diyebileceğiniz duygu ve algı sistemi çok da hoş olmayan bir durumdadır. İnleyen, müdahale edilen, hasta yakınlarının gergin bekleyişleri başlı başına bir inceleme konusudur.
Polikliniklerdeki durum daha bir başkadır. Belli bir rahatsızlığa teşhis ve tedavi öncesi, kişinin hastalıktan ziyade psikolojik bitkinliğe düşmesi söz konusu olabilmektedir.
Servislerde uzun süre kalmak durumundaki hasta ve refakatçiler için de farklı etkinlik ve yaklaşımlara ihtiyaç söz vardır.
Tedavi hizmetleri çok yönlü bir konudur. Tarihimizdeki şifahanelerde su sesi ve musikinin kullanılması meselesi sadece bir nostaljik anlatımın ötesine geçmelidir.
Hastanedeki kasvetli hava, farklı şekillerde hafifletilebilir. Bu noktada iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç olduğu düşüncesindeyim.

 

Bir yanıt yazın