Hedef Teorisi

İdeal ve istenilen davranışların ortaya çıkabilmesi için güçlü ve değerli hedeflerin, olması gerekmektedir. Bu hedefler; yakın, orta ve uzun vadeli hedefler olabilir. İnanan insan için, dünya hayatının hedefi Yaratıcısının hoşnutluğunu kazanabilecek bir hayat yaşamak ve güzel davranışlar gerçekleştirebilmektir. Bu davranışların başlangıcı ve en değerlisi olabilecek, yararlı ve kalıcı güzel bir söz ve teklif, dünya ve ahiret hayatına, mükemmel şekiller verecek bir güce sahiptir.[1]

Davranışlarda kontrolü sağlayabilmek için kişinin kabiliyet ve kapasitesine göre bir hedefi bulunmalıdır. Aynı zamanda bu hedefler, alternatifli olmalıdır. İnsan, hedeflerden birine ulaşılamayınca; diğer hedef devreye girmeli, böylece hayal kırıklığının sebep olabileceği çöküntüden korunmalıdır.

Bazen, sonuçlara kilitlenmek, kaygıyı artırabilir; bu bakımdan geçen sürece aldırmaksızın, amaçları gerçekleştirebilmek için, ilgili noktalara yoğunlaşarak, performansı en üst düzeyde kullanabilmek gereklidir. Hedefe ulaşma arzu ve isteği, engelleri aşmak için kullanılmalıdır.

Aktif kişi, her anı kendini geliştirmek için değerlendirir. Geniş bir gönül ve kültüre sahip insanlar, içinde bulundukları atmosferi daha olumlu ve verimli bir şekilde değerlendirebilirler. Belirlenmiş bir amacı olmayan ruh, kendini yitirir. Amacı ve ona ulaşmak için çabası olmaksızın, hiçbir insan yaşayamaz.

Ruhsal hareketler, ancak tabiî bir gayeye yöneldikleri zaman ortaya çıkabilirler. Kişi eldeki gerçeklere göre hareket ederse, hedefe ulaşma yolunda hızla ilerleyebilir. Hedefin netleşmesi için sistem, ortam ve perspektifi iyi belirlemek gerekir. Hedefe ulaşamama korkusundan ziyade engelleri aşma noktasında özgüven tazelenmelidir. Sonuca kilitlenmeden ziyade, sürece ait bazı konular üzerinde tartışma daha verimli olabilir.

Sıradan insanların hevesleri, başarılı insanların hedef ve gayeleri vardır. Her insan için seçilecek en değerli şey, kendisi için başarması olası en yüksek düzeydir.[2] Herkesin kabiliyet ve kapasitesine göre bir hedefi olmalıdır. Bu noktada örnek alınacak kişilere ihtiyaç olabilir. İnsanın enerjisini üst seviyede kullanabilmesi için hedeflerin iyi belirlenmesi gerekir. Çünkü belirlenmiş bir amacı olmayan ruh, kendini ve enerjisini yitirir. 

Hedeflerinizi belirlerken gerçekçi olunmalı ve hedefler başarılara göre oluşturulmalıdır. Kişi hedeflerine ulaşacağı konusunda  kendine güvenmelidir. Çünkü ümidini kaybetmiş olanın, başka kaybedeceği şeyi kalmaz. Her türlü işe girişmek için iradeye sahip olan insan, her hedefe ulaşabilir. Bazı sıkıntı ve zorluk karşısında bitkinlik ve başarısızlık korkusuna kapılmamalıdır. Bir şeyden korkmak, içine düşmekten daha tehlikelidir. Korkulan şeyin üzerine gitmek gerekir.

Kabiliyet ve kapasiteye göre, hedef netleştikten sonra, kendine güven devreye girmelidir. Özgüvenle hedefe kilitlenen kişi, azmederse mutlaka başarılı olur. Çünkü azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz.

Hedefler yüksek ve ulvi gayeli olmalıdır. Bu insanın maddi manevi bütün güçlerini kullanması noktasında kişiye güç verir.

Hedeflere ulaşan kişiler kaliteyi yükseltecek, fertlerin kalitesi, toplumun kalitesi olacak, toplumların kalitesi de insanlığın kalitesini teşkil ederek yaşanılabilir bir dünya kurulmasına yardımcı olacaktır.


[1] Kur’ân, İbrahim (14): 24: Güzel bir söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.

[2] Morris, Gerçek Başarı, s. 24, 25, 56.

Bir yanıt yazın