İMTİYAZ DEĞİL ADALET

Bazılarının imtiyazlı ve ayrıcalıklı olması toplumu içten içe rahatsız eder. Batıda trafikteki hız limitini aşan bakan istifa ediyor. Bizde kimler neler götürmüş, hâlâ delil karartmak ve farklı düzmeceler ile adaletin gerçekleşmesine engel oluyorlar. Bari şu batıyı taklitte işe yarar bir seviyeye gelebilseydik.

Bazı kişilere tanınan imtiyaz geniş halk kitlelerini huzursuz ederken, adalet toplumun huzur ve güveni için gereklidir. Adalete dikkat edilecek olursa toplumun huzur ve refahı da kolaylaşır.

Kanunlar Tabii Olmalı

İnsan tabiatına ve sosyal beklentilere zıt düşen kanuni düzenlemeler, pratikte bazı uygulama zorluklarına sebebiyet verirler. Mevzuat düzenlemeleri yapılırken çok iyi bir zemin etüdü yapılmalıdır.

Mevzuatın bilinmesi ve uygulanması için özel tedbirler alınmalıdır. Masum insanların mağduriyetine sebep olacak yapılanmalar, sosyal problem olabilmektedir. Kanun ve mevzuat yapılandırmalarında, insan tabiatı ve sosyal doku dikkate alınmalıdır.

Bütünü Görmek

Olayları değerlendirirken bütünü görmek gerekir. Bütünü dikkate almayan değerlendirmeler sağlıklı olmaz. Eski bir deyimle “Tarif efradını cami, ağyarını mani olmalıdır” Yani bir bilgi verirken konunun bütün ile irtibat noktaları ortaya konmalıdır. Çok defa bütünü dikkate almadan yapılan değerlendirmeler ve acelece verilecek hükümler sıkıntılara sebebiyet verir.

“Mahkeme Bizden” Ne Anlama Geliyor?

Ergenekon soruşturması, gömülü bombalar, düşmeler ve raporlar derken “Mahkeme Bizden”e kadar geldi. Hukukun üstünlüğü, bağımsızlığı, siyasileşmesi tartışmalarının yanında askerileşmesi de mi gündeme geliyor? Değer ve temsil makamları bu türlü şaibeli noktalardan uzak durmalıdır. Üst düzey temsil makamlarının yakınlarının ticari bağları ve haksız kazanç meselesi de toplumda huzursuzluğa sebebiyet vermektedir.

Bir de hakkı olduğu halde işe yerleşebilme noktasında bazı aracılara belli bir miktar ödeme yapma mecburiyeti de diğer üzücü ve acı bir gerçek gibi görünmektedir.

Çoğu delilin “telefon kayıtları” ile tespit edildiği bir zeminde, Yargıtay bir başka davayı esas almak üzere dinlemelerin delil olamayacağı kararına vardı. Hukukta “delil karartmak” da suçtur. Bu noktada bazı değerlendirmelere ihtiyaç var gibi görünmektedir.

Türkiye, kendi değerleri ve gerçekleri ile yüzleşerek sağlıklı bir zeminde yoluna devam edebilmelidir.

Afrika’ya Dikkat

Yeni yüzyılda Afrika tekrar ciddi manada yine gündeme gelecek gibi görünüyor. Dünya haritasına bakıldığında Afrika kıtası ve üzerinde kurulan birçok devlet dikkat çekmektedir.

Afrika’da bir zamanlar Sudan ve Darfur meselesi gündemdeydi. Şimdi Somali açıklarındaki daha önce olmayan gemi kaçırmaları ve nihayet Madagaskar’daki sivillerin üzerine açılan ateş ile gündeme geldi.

Bilindiği üzere devamlı sömürülen bir yapıya sahip Afrika, hâlâ çok değerli yer altı ve yer üstü zenginliklere sahiptir. Değerleri hoyratça harcayan dünya, yine Afrika’ya yönelik yeni oyunlar ve senaryolar üzerinde çalışmaktadır. Çok dikkatli olarak, ticari, tarihi ve kültürel bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor.

Teoriden Pratiğe: İNSGEM

Birçok bilimsel bulgu ve literatürün günlük hayata aktarılmasında problemler yaşanmaktadır. Bir bünyede kurulabilecek İnsanî ve Sosyal Gelişim Merkezi ihtiyaç merkezli yaklaşım ile bilimsel verileri toplumun pratik hayatına aktarma yolları oluşturacaktır. Böylelikle Türkiye dünya üzerinde hak ettiği yere daha sağlam adımlar ile gidebilecektir.

 

Bir cevap yazın