KÜÇÜK HESAPLARDA KAYBOLMAK

Ehliyet ve liyakatlerine güveni olmayan kişi ve kurumlar, küçük hesaplara takılarak gelişimi geciktirebilirler. “Kendilerinden sonra tufan” anlayışıyla bulundukları makam ve mevkileri daha liyakatli kişiler ile takviye etmek yerine çeşitli hesaplar ile verimliliğe uygun davranmayabilirler. Bu tutum ve davranışlar gelişmekte olan yapıların en ciddi sıkıntılarıdır. Aslolan dava ve değerlerdir. Dava ve hizmetin muvaffak olması için, her şeye katlanılabilmelidir.

Bu küçük hesaplar, birçok yerde bulunabilir. Kendi taşımadıkları meziyetleri, sonradan gelenlerden bekleyerek gelişim önüne barikat koymaya çalışırlar. Bunlar için aslolan kendi ikballeridir. Bu çok defa da fark edilir. Ama olgunlaşma ve tekâmül sabrı gerektirir.

Liyakatli olan kimseler, muhtemel kabiliyetleri yanlarında bulundururlar. Onların enerji ve birikimlerini en iyi şekilde verimlilik ve gelişim için kullanabilirler. Bu durumdan herkes istifade eder. Hem de hizmet gelişerek yoluna devam eder. Küçük hesaplar, tarihin her döneminde olabilir. Bunu bir şairimiz;

“Çekemez erbab-ı kemali nakıs olanlar,

Görünür kişinin rutbe-i aklı eserinde.” Dizesiyle ifade etmiştir.

Yönetim Körlüğü

Bazı yapı ve sistemler uzun süre bazı eller ile temsil edilmeye çalışılır. O noktada bulunan kişiler, bu hizmeti en iyi yerine getirdiklerini sanırlar. Ama aslında etraf da fark eder ki, bu vazifeyi çok daha iyi yapabilecek kimseler vardır. Fakat çeşitli hesap ve gerekçeler ile bu ehliyet ve liyakate riayet gecikir. Yönetim körlüğü sebebiyle kaybeden sistem ve bünyelerdir. Daha önce yapılabilecek olanlar, senelerce gecikmiş olur.

Uzun süre aynı makam ve mekânda olanlar, etraflarında olan biten değişim ve gelişimlere açık olamazlar. Kendilerinin her şeyi en iyi şekilde yaptıklarını zannederler. Aslında durum çok daha farklıdır. Bazen bu durumu “hâle sendromu” olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Hakiki dostlar ise aynalar gibidir. Bakıldığında hata ve kusurlar görülüp düzeltilebilir.

Temsil Makamları

Her şeye rağmen temsil makamları, her daim saygı ve itaate layıktır. Eğer bu noktada bir hata yapılacak olursa, sistem sağlıklı işlemez. Verimli işleyen temsil makamları zaten yukarıda belirtilen hassasiyetlere riayet ederler.

Kimi, nerede, nasıl istihdam edeceğini bilemeyenler, bünyeyi sağlıklı çalıştıramazlar. Denge ve gelişim, hayatın her safhasında liyakat ile mümkündür.

Engellerden Enerji Üretmek

Gelişim gibi bir derdi olanın kullanılması gereken en büyük kaynak, engellerden enerji üretmektir. Tarih boyunca başarılı olan kişileri, hiçbir engel yıldırmamıştır. Aksine başaranlar her türlü engeli, nasıl aşıp geçeceklerini çok stratejik olarak hesaplayarak yollarına devam ederler. Kimseye zarar vermeden, bünyeyi daha güçlendirme gayretindedirler.

Liyakatli olanların, kimsenin yerinde ve koltuğunda gözleri yoktur. Onların derdi kendilerine verilen kabiliyeti geliştirmek ve hesabı iyi verebilecek duruma gelebilmektir. Su asildir. Önüne engel olarak konan baraj bile olsa, arkada durur ve durulur. Alttan enerji üreterek, durulmuş olarak çıkar ve geçtiği yerlere hayat vererek yoluna devam eder.

Bir cevap yazın