İnsanı Eğitebilmek

Heykeltraşlar, taşına göre keski ve çekiş kullanırlar ve vuruş darbelerini de taşın cinsine göre ayarlarlar. Bunun gibi insanı eğiteceklerin farklılıkları daima göz önünde bulundurmaları gerekir.
Eğitimde muhatabın, mizacı, karakteri, hassasiyetleri göz önünde bulunduran metodlar uygulanmalıdır. Evladınının ve öğrencisinin hangi karakterde olduğunu kestiremeyen onu tam eğitemez. Pedegoji ve psikoloji bilmeyen de eğitmen olamaz. Kendi içinde sevgi olmayan da başkasına sevgiyi öğretemez.
Hırçın bir öğretmen öğrencilerine sevgiyi aşılayamadığı gibi onların seven bir insan olmalarını da temin edemez. Peygamberimiz, “insanlara akıllarının derecesine göre hitap ediniz” derken onların, iman, inanç, iz’anlarını, kalplerini, huy ve tabiatlarını bilerek telkinde bulunma mecburiyetini söylemiştir. Prof.Dr.Hayrani Altıntaş

Bir yanıt yazın