İnsanlığın Arayışı ve Toplum

Çağımızda insanlık ve toplum, farklı yaklaşım ve ciddi bilgi kirliliğiyle sürüklenir gibidir. Madde ile huzur ve mutluluk olacağı anlayışı, ekonomik kriz olarak ön plana çıkarılan insanlık krizi ile son bulmuştur. İnsanlık arayış içindedir. Zengin veya ünlü olanların intihar teşebbüsleri veya uyuşturucu vs. gibi farklı mecralara kaymaları bu noktada dikkatle incelenmelidir.

Bu arayışa cevap verebilecek temsil ve tanıtımı yapmak, öz değerleri canlı olanlara düşmektedir.

İnsanlık kendine yabancılaşmış, toplum içinde yalnızlaşmış, huzur ve mutluluğu hâlâ yanlış yerlerde aramaya devam etmekte gibi görünmektedir.

Bir yanıt yazın