İslam’ın İzzet ve Şerefi

İslam davası, insanlığın arayışını huzur ve mutluluk ile neticelendirecek yegane sistemdir. Ancak biz müslümanların içinde bulunduğu durum, İslam’ın izzet ve şerefini temsil etme noktasında zayıf kalmış gibi görünmektedir.
Zayıflatılmışlardan olmak, mazeret değil çözüm üretmeyi gerektirir. Herkes bir taraftan çekme yerine, Hacerü’l-Esad’ın yerine konma misali, herkes bir taraftan tutmalı ve ben dinim için neler yapabilirimin arayışı içinde olmalıdır.

Bir yanıt yazın