Kaldırımlar Yayalarındır

Kaldırım işgali görüntülerine Türkiye’nin her ilinde, ilçesinde, beldesinde, köyünde rastlayabilirsiniz. Aslında yaya yollarını işgal etmek büyük bir saygısızlıktır. Bu duruma göz yumanlar da suç işlemektedir. Yasa da bu konuda ceza öngörmektedir.

Kaldırımları işgal etmek, yayalara büyük bir saygısızlıktır. Bu düzeni sağlamakla görevli olanların bu duruma göz yummaları suçtur. Duyarlı vatandaşlar bu konuda dava açabilirler. Demokrasi hakların verildiği değil alındığı bir sistemdir. Biz haklarımıza sahip çıkmadığımızdan düzen de sağlanmıyor. Cumhuriyet savcılarının yanın da Halk Savcıları da olmalıdır. Aksi halde birçok konudaki ihlale raslamak kaçınılmaz olacaktır.

İnsanlar neden araba yolunda yürür? Kendilerine ayrılan yaya yolları park halindeki araçlar tarafından işgal edildiği için. Bu durum ölümlere, kazalara, yaralanmalara, maddi zararlara ve sakatlıklara sebep olmaktadır.

Yaya kaldırımları esnaf, otomobiller, motorsikletler ve bisikletler, hatta, elektrik ve telefon idaresi tarafından işgal ediliyor.

Çok defa da asıl yollara mani olan telefon ve elektrik direkleri olunca planlama konusu kafamda canlanır.

Kaldırım ihlal ve işgaliyle ilgili olarak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun işgal başlıklı 38. maddesinde, “meydan, cadde, sokak ve yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden kişilere 50 YTL idari ve para cezası verilir” hükmü bulunuyor. Bu kaç kişiye uygulandı. Müeyyide işlemeyince olumsuzlukların önüne geçmek mümkün değildir.

Özellikle kulanma hakkı yayaların olan kaldırımların işgal ve ihlal edilmesi büyük bir saygısızlıktır. Bu konuda görevlerini yapmayan idareci ve görevliler hakkında kanuni işlem yapılması gerekmektedir. Yoksa bu durumun düzelmesi mümkün değildir.

Şehir planlaması çok önemli konulardandır. Belediyelerin bilhassa yeni imara açılan yerlerde, araba parkı ve kaldırımları iyi planlamaları gerekmektedir.

İyi planlanmayan yerlerde arabalar veya işyerleri sahiplerince kaldırım işgalleri yayaları zor durumda bırakmaktadır.

Kaldırım işgalleri, yayaların sokakta rahat yürümesini engellemektedir.

Bir cevap yazın