Karşılıklı Güven

Bütün iletişim ve ilişkilerde karşılıklı güven asıldır. Güvensiz bir psikolojik bünye ayakta duramaz. Güven, insan unsurunun en önemli dayanak noktasıdır.
İnsanî ilişkiler, aile içi iletişim, ortaklık, ticaret ve uluslar arası açılımların bile temel dayanağı güvendir. Ancak güven tedbire mani değildir.

Bir yanıt yazın