Kentsel Dönüşüm

Şehirlerimizin güler yüzlü hale gelmesi için  2019 yerel seçimleri bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.
Yandaşlıktan ziyade, kalite ve liyakate önem verilerek yapılacak bir seçim ve takip, sağlıklı açılımlara zemin olabilecektir.
İmara açılan yerler iyi planlanmalıdır. Sağlıklı altyapılar oluşturulmalıdır. İmar planları, kısa süreli veya keyfi değil, uzun süreli projeksiyonlar ile şekillendirilmelidir.
Kentsel dönüşüm için; sağlıklı, uzun vadeli planlama ve tedbirler önem arz etmektedir.

Bir cevap yazın