KİSBÜ MANEVÎ DANIŞMANLIK ve REHBERLİK SERTİFİKA PROGRAMI

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi KİSBÜ bünyesinde açılan MANEVÎ DANIŞMANLIK ve REHBERLİK Sertifika Programı’nda 18 Şubat 2017 Cumartesi günü, «İnsanî ve Sosyal Gelişim Bağlamında MANEVÎ DANIŞMANLIK ve REHBERLİK», «Dini Danışmanlıkta DAVRANIŞ TEORİLERİ» ve «Dini Danışmanlıkta YAKLAŞIM TARZLARI» derslerimiz başarıyla tamamlandı.
İnsanî ve Sosyal Gelişim Bağlamında MANEVÎ DANIŞMANLIK ve REHBERLİK dersinde 5 Rehberlik Alanı ve ilgili konular üzerinde duruldu.
1- İnsanî Rehberlik; Kalp, kafa, kese ve kemerin bir mihver etrafında tevhidi gerçekleştirmesi, insanî bütünlük, Söz ve davranış uyumu, Tutum ve davranışların, inanç ve değerlere uygunluğu konularına yer verilerek, İnsanın kendisiyle iç iletişiminin, rehberliğin kalitesini belirleyeceğine işaret edildi.
2 – Ailevî Rehberlik; Evliliğe giden yol, Eşler arası uyum (Küfüv-Denklik), Aile içi iletişim ve Rehberlik, Küçük aile-büyük aile bağlantıları, Çocuk eğitimi, Vefat sonrası kırılma noktaları ve miras taksimi, Toplumun ahlâkî genleri ile oynanması konularına işaret edilerek, Ailevî Rehberliğin gücü, yaşama sevincini besleyeceğine değinildi.
3- Kurumsal Rehberlik; Kurum işleyişinde toplam kalite yönetimi, Üretilen hizmetin, muhatap kitleye ulaştırması, Muhatap kitlenin sağlıklı hizmet alması, Kurum kültürü, Kurumsal kimlik konularına değinildi. Kurumsal Rehberliğin kalitesi için gerekli adımlar üzerinde duruldu.
4- Toplumsal Rehberlik; Toplumun katmanları arasındaki ilişkiler ağının sağlıklı işlemesi, Ast üst ilişkileri, Etnik yapı, işçi işveren, yöneten yönetilen iletişimlerinin hedefe yönelik dizayn edilmesi, Toplum içinde muhtemel kırılma noktalarını önceden görerek ön tedbirler alınmasıyla ilgilidir. Toplumsal Rehberlik için iletişim kanalları açık tutulmalıdır.
5- Küresel Rehberlik; etkileşim sürecinin insanlığın faydasına kullanılması, Taşınan ilahi misyonun insanlığa ulaştırılması, Bütün insanlığa “Kaffeten linnas” ve insanlık için en hayırlı ümmet “küntün hayra ümmetin uhricet linnas” misyonuna uygunluk, İnsanlığa ve yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluk konularıyla irtibatlıdır. Küresel Rehberliği doğru ve etkin kullanabildiğimiz ölçüde verimli oluruz, mesajlarına yer verildi.
Dini Danışmanlıkta DAVRANIŞ TEORİLERİ dersinde;
1- Hedef Teorisi, rehberlikte hedefe götürecek adımları inceler ve uygular.
2- Durum Teorisi, muktezayı hâle mutabık rehberlikle ilgilenir.
3- Rol Teorisi, vazife ve rolü gerçekleştirmeye odaklanır.
4- Vizyon Teorisi, ileriye dönük resmi görerek stratejik rehberliği gerektirir.
5- Uyum Teorisi, insanlar ve birimler arası eşgüdüm ve uyumu dikkate alarak rehberliği koordine eder, konuları örnekleriyle açıklandı.
Dini Danışmanlıkta YAKLAŞIM TARZLARI dersinde;
1- Fıtrat Merkezli Yaklaşım ile inanan, inanmayan, eğitim gören, görmeyen, medenî veya değil, her insana ulaşmak ve rehberlik etmek mümkündür.
2- İnsan Merkezli Yaklaşım; İnsanî değerleri ön planda tutar. Herkesin özel ve güzel olduğu kabulünden hareket eder.
3- İhtiyaç Merkezli Yaklaşım; İhtiyaç ve beklentiye uygun davranmak, ihtiyaç merkezli yaklaşımın temelidir.
4- Kalite Merkezli Yaklaşım; kalite odaklıdır. Değer ve kalite olmadan süreklilik olmaz.
5- Prensip Merkezli Yaklaşım; doğruluğu onaylanmış bazı prensipleri hayata taşımakla ilgilenir.
6- Çözüm Odaklı Yaklaşım; bütün parça etkileşimini dikkate alarak, kişiye uygun çözümler geliştirir.
7- Dostça Yaklaşım; derin paylaşımların yolunu açar. Zira dost az bulunur, özden konuşulur.
8- Değer Merkezli Yaklaşım; Her kişiyi bir değer ve kaynak olarak görebilmelidir.
9- Sıradan/Sıradışı Yaklaşım; adından da anlaşılacağı üzere, dikkat etmeden, rastgele, üzerinde düşünmeden yapılan yaklaşımdan uzak durarak, sıradışı yönü görüp çözüme odaklıdır. Profesyonel danışman, danışanın durumunu iyi görüp sıradışı bir açı ile ufuk açabilmeli vurguları yapıldı.
Bu derslere vesile olan başta Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi KİSBÜ Rektörümüz Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ’e ve değerli ekibinden MANEVÎ DANIŞMANLIK ve REHBERLİK SERTİFİKA PROGRAMI Koordinatörü Arş. Gör. Büşra MOLLAAHMETOĞLU, Kurumsal İletişim Koordinatörü Onur ARİFOĞLU, emeği geçen Ayşe ŞEKER, Ulaşımdan Cengiz YILMAZ, diğer personel ve katılımcı hocalarımıza teşekkürler.

Bir yanıt yazın