Kişisel Bütünlük

Çok defa gözden kaçırdığımız bir değerdir, kişisel bütünlük… Kendi dünyasının hakimi ve çözümleyicisi olamayan kişi, uyumlu bir davranış da sergileyemez.
Kişi etrafında olup bitenleri iyi yorumlayabilmelidir. Anlamlandırma süreci, sağlıklı işleyen yapılar, tıkanıklık yaşamazlar. Kontrol  ve yönetim sağlıklı işler.
İç dünyasına hakim olamayıp kişisel bütünlüğe erişemeyen kişi, ne kendine ne de topluma fayda sağlayabilir.
Kişisel bütünlük, bilgi, değer, inanç ve davranış entegrasyonu ile sağlanabilir. Kişisel bütünlük, tevhidin ferdî hayata yansıması demektir.

Bir yanıt yazın