İnsanî ve Sosyal Gelişim Merkezi

Daha sağlıklı ve huzurlu bir toplum için, İnsanî ve Sosyal Gelişim Merkezi kurulabilir.

Bu merkez; insanın kendi özündeki ve toplumdaki değerleri keşfedip harekete geçirecek sistemler ve köprüler oluşturacaktır…

Bilimsel gerçeklikler ile pratik hayat arasında köprü olacak…

Kültür, eğitim ve gelişim meşalesini güçlendirerek yeni nesillere teslim edebilme altyapılarını oluşturacak…

Kardeşlik duygusu ve paylaşma sevincini artırarak, insanî ve sosyal gelişime hizmet edecektir…

Doğru kararlar alıp uygulayabilmek, insanî ve sosyal gelişimin belirtilerindendir.

Bir yanıt yazın