Ortak Hedefler

Ortak hedefleri olmayan yapılar uzun soluklu olamazlar.
Kişinin ortak hedefi, kalbi, beyni, söz ve davranışı ile desteklenmez ise neticeye götürmez.
Ailenin ortak hedef ve değerleri netleşmedikçe huzur kapıları zor açılır.
Kurumlar ortak hedef belirlemedikçe sağlıklı üretim yapılamaz.
Toplumlar ortak değer ve hedeflerde buluşmadıkça kalıcı olamazlar.
Küreselleşen dünya ortak değer ve hedeflere uygun hareket etmedikçe hayat kalitesi düşecektir.
Ortak hedefler herkesin vazgeçilmez hedefi haline geldiğinde her şey çok daha güzel olacaktır.

Bir yanıt yazın