Şekil Ruh Birlikteliği

Zarf mazruf ve şekil ruh birlikteliği, sistemin sağlıklı çalışması için gereklidir. Kaportası çürümüş arabanın motoruna kim ne kadar değer verir?
Şekil ruhun taşıyıcısıdır. Ruha uygun bir şekil ortaya koymak gerekmektedir.
Mazrufa uygun bir zarfa ihtiyaç vardır. Bu durum ambalajın malı sattırması durumu göz önünde bulundurulunca daha iyi anlaşılabilir.

Bir yanıt yazın