SOSYAL BAKIŞ VE KALİTE

Sosyal bakış ve kalite, toplum hayatının sağlıklı işlemesi için gereklidir. Hayatın her noktasında ortamı paylaştıklarımıza değer verip kaliteli bir yaklaşım tarzı sergilemeliyiz. Yönetim sanatı olan siyaset de toplumun güvenine layık olarak kendisinden beklenen misyonu yerine getirmelidir.

Ferdî ve toplumsal değerleri hayata geçirecek bir siyaset, hem içte hem de dışta ciddi inkişaflara yol açacaktır. Kaliteli bir siyaset anlayışı, toplumun dinamiklerini hayata geçirecektir. Günlük hayatta ve siyasette ön plana çıkacak sosyal bakış ve kalite, insanların beklentilerine cevap verebilecektir.

Siyaset ve Sermaye

Siyaseti sermeye mi yönlendirir? Sermaye, çıkar ve siyaset arasındaki bağlar, net olarak ortaya çıkarılmalıdır. Bir de devlet yönetimi ve siyaset konusu söz konusudur. Burada bürokrasi, yargı, ordu, derken işler girift hale geliyor. Sağlıklı bir toplum için, yönetim ve sermaye arasındaki ölçü ve kriterler, netleştirilmelidir.

İnsanî ve sosyal gelişim, toplumun bütün katmanlarını dikkate alarak bütünleşme stratejisiyle hareket etmeyi planlamaktadır.

Sosyal Kontrol ve Davranış

Sosyal kontrolün zayıfladığı yapılarda, davranış kalıpları zafiyet gösterebilmektedir. İnsan olabilmek, davranışları dengeli bir düzlemde tutabilmek ile eşdeğerdir.

Kin, öfke ve nefret dengelerini kuramayanların ne tür vahşetlere bulaştıkları, haber programlarında ön plana çıkmaktadır. Sosyal kontrol, kötülüklere gidebilecek kapıları da kapatma yolunda bir fonksiyon icra etmelidir.

Sağlıklı bir toplum, bütün birimleri ile anlayış ve sevgiyi ön plana çıkarmakla oluşabilir.

Belediye Eğitim ve Kültür Müdürlüğü

Belediyeler, sosyal projelere öncelik vermelidirler. Belediyeler bünyesinde oluşturulacak veya var olan “Eğitim ve Kültür Müdürlükleri” hizmetleri çerçevesinde, yapılacak açılımlara ciddi ihtiyaç vardır.

Mahalli seçimlere damgasını vuracak açılımlardan biri de, eğitim ve sosyal projeler olacaktır. Gençliğin enerjilerini nerede, nasıl harcadıkları iyi incelenmelidir. Sahip çıkılmayan, ortam oluşturulmayan nesil, enerji üretme yerine, sinerji kaybına sebep olmaktadır. Kaynaklar, doğru ve etkin kullanıldığında sağlıklı hizmet üretmek daima mümkündür.

 

Bilgi ve Tecrübe Birikimi

İnsan ve toplumların en önemli değerlerinden biri, bilgi ve tecrübe birikimidir. Bilgi ve tecrübeye değer verilmeyen toplumlar, kendi geleceklerine ihanet etmektedirler.

Bilgi ve tecrübe birikimini hayata aktaracak kurum ve yapıları olmayan toplumlar, bu birikimi etkin kullanamazlar. Bu tür toplumlarda beyin göçü kaçınılmaz hale gelir.

İnsanî ve Sosyal Gelişim Merkezi ve Enstitüsü bu tür ihtiyaçları gidermeyi hedeflemektedir.

Kullanılmayan hiçbir vasıtadan verimlilik elde edilemez. Bilgi ve tecrübeye gereken değer verilmeli ve etkin kullanım için alt yapılar oluşturulmalıdır. Toplumsal gelişim bu şekilde mümkün olabilir.

Bir yanıt yazın