SOSYAL GELİŞİM ANLAYIŞI

             Toplumun katmanları arasındaki tutum, davranış ve iletişim kalıplarının gelişimine ihtiyaç var. İletişim çağında iletişimsiz hale gelme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Fakir bir toplumda zengin olunabilir ama zengin olarak yaşamak çok zordur. Sosyal devlet anlayışı, toplumun huzurunu ve sosyal gelişimi de sağlamak durumundadır.

Medya’ya Sosyal Bilinç

Sosyal bilinç ve gelişim anlayışı, hayatın tüm alanlarında hayata geçirilmelidir ki, yaşadığımız toplum bütün olarak gelişim gösterebilsin.

Topluma etki eden en önemli yapılardan birisi de medyadır. Televizyon, radyo, internet, gazete ve dergi, medya kelimesinin kapsadığı bütün alanlarda sosyal bilinç dikkate alınmalıdır.

Hep Beraber Tekâmül

Toplum ve fertleri hep beraber gelişip tekâmül etmelidir. Zira toplum bütün katmanları ile çöker veya yükselir. Herkes bir taraftan çekerse problemler daha büyür. Gelişim ve tekâmül için herkes işin bir tarafından tutmalıdır.

Bazen asil duruş sergilemek gerekebilir. Bu noktada “Külahını sat, yine de muhtaç olma namerde, Yeter ki kelle sağ olsun, külah lazım değil merde” diye düşünüp hakkın tarafında olmalıdır. Her beraber sosyal gelişimin yollarını aramak gerekmektedir.

Kanaat Hazinesi

Kanaat, aşırılıklardan uzak olarak, eldeki ile yetinmesini bilmek demektir. Şükür bilinci ile bütünleşen kanaat en büyük hazine ve huzur kaynağıdır. Kanaat hazinesinden mahrum nice insanlar şükürden yoksun olduklarından, varlık içinde yokluk çekmektedirler. Huzur ve mutluluktan uzak yaşamaktadırlar.

Çıkarcılık, haksızlık ve yolsuzluk gibi gayr-i meşru yollardan edinilen paranın insana huzur ve mutluluk getireceği zannı toplumu tehdit etmektedir. Köşe dönmeci zihniyet, toplumu hızlı bir çöküş ve sona doğru götürmektedir.

 

Ortak Hareket Anlayışı

Birçok yapı ve bünye için “Ortak Hareket Anlayışı” geliştirmek gerekir. Ortak hareket, sistemlerin sağlıklı işlemesi için gereklidir. Ekip ruhu bu noktada çok önemlidir. Verimliliğe hizmet eder. Herkesin işin bir tarafından tuttuğu yapılar, ortak hareket ile verimliliği artırır.

Sosyal gelişim için ortak bakış açıları, hâli değerlendirerek, geleceği planlamak daha sağlıklı açılımlara vesile olabilecektir.

Kentsel Dönüşüm

Şehirlerimizin güler yüzlü hale gelmesi için 29 Mart 2009 yerel seçimleri bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Yandaşlıktan ziyade, kalite ve liyakate önem verilerek yapılacak bir seçim ve takip sağlıklı açılımlara zemin olabilecektir.

İmara açılan yerler ve şehir iyi planlanmalıdır. Sağlıklı altyapılar ve hizmet ağı oluşturulmalıdır. İmar planları, kısa süreli veya keyfi değil uzun süreli projeksiyonlar ile şekillendirilmelidir. Kentsel dönüşüm için bu ve benzeri tedbirler önem arz etmektedir.

Belediyeler ve mahalli idare, sosyal gelişim anlayışına uygun yapılandırılmalıdır.

Bir cevap yazın