STK Kültürü ve Arınma

Sivil Toplum Kültürümüz, tam oluşmadı. Demokrasinin sağlam işleyebilmesi için sivil toplum güçlenmeli ve haklarını aramasını bilmelidir. Batıyı ve demokrasileri güçlü kılan, sağlam STK’lardır.
STK veya diğer kurumlarda her şeyi Başkandan veya 1. derecedeki kişilerden beklemek, sorumluluk almamak, hizmet ve üretimi olumsuz etkilemektedir.
Ahlaka ve hukuka aykırı olmamak şartı ile dayanışma içinde olmak güzel bir prensiptir.
Din işi ve dünya işi ayrımı olmaksızın hizmet üretebilmek gerekir. Niyet hayır, akıbet hayırdır. Kişi niyetine göre yaptığı her işten, mükafat veya mücazata muhatap olabilir. Her meslek ve iyi niyetle yapılan iş kutsaldır.
İşleri en güzel şekilde yapmaya çalışmak, her insanın hayat vazifesidir. İnsan kendine özeldir. Her insan bir âlem, ve küçük kainattır. İnsanları aynı kalıba sokmaya çalışmak, zorba rejimler tarafından yapılırdı… O da bitti veya bitmelidir.
İnsan = irade’dir. İnsanın elinden iradeyi aldığınızda, kişilik ve kimlik ortaya çıkmaz. İradesi devre dışı kalan insanın verimliliği olmaz.
Toplum olarak genlerimizde birlik ve beraberlik var, tevhit var. Ama bu değer ciddi bir yara aldı. Yeniden bazı şeyleri gözden geçirmek gerekir. Bir arada olmak gönül işidir. Önce selamlaşma, sonra tanışma ve konuşma, insani bir iletişim ve erdemdir.
STK’lar hizmete katkının yanında kendimiz için de arınma vesilesi olabilir. Her daim olumsuzluklara muhatap olan insanların sağlıklı bir arınma vasıta ve vesilesi edinmesi gerekir. Arınmamız lazım !

 

Bir yanıt yazın