Süreç Yönetimi-II

Birçok olayı, sağlıklı bir şekilde idare edebilmek için Süreç Yönetimi’ne ihtiyaç vardır. Bir hadise olup bitikten sonra ah-vah etme yerine, “ne yapılabiliri” düşünerek sağlıklı adımlar atmak gerekir.
Karşılaşılabilecek muhtemel sıkıntı ve problemlerin üstesinden nasıl gelinebileceği ile ilgili öngörülerde bulunarak sürecin daha kötüye gitmesi önlenmelidir.
Süreç Yönetimi, hayatın birçok noktasında ihtiyaç olabilir. Kişinin danışabileceği insan veya insanlara sahip olması, süreç yönetimi ve sağlıklı kararlar alıp uygulama noktasında faydalı olur.

Bir cevap yazın