Tebliğden Önce Temsil

Tebliğ, bir hizmet ve davayı insanlığa ulaştırmayı ifade eden köklü bir kavramdır. Birçok kavram değer kaybına uğradığı gibi bu kelimemizin kullanımında da anlam kaybını görmemiz mümkündür.
Temsil ise bir güzelliği canlı hale getirmek ve yaşatmakla ilgilidir. Allah’ın insanlığın kurtuluşu ve hayat bulması için gönderdiği İslam dini iyi yaşanmalı ve temsil edilebilmelidir. Temsil edilemeyen bir davanın yaşatılması zordur.
İslam yücedir. Onun üstünde bir yücelik yoktur. Önemli olan bu yüceliği temsil edebilmektir. Bu yüceliği temsil edemeyenlerin hesap vermesi zorlaşır.
Düzelme nefisten başlar. Herkes başkasını düzeltmeye çalışmaktan vaz geçerek kendine çeki düzen vermeye gayret etmelidir. Bu yapılabildiğinde her şey çok daha çabuk güzelleşecektir.
Rasulüllah efendimizin üsve-i hasene “en güzel örnek” olması da bu temsil ile alakalı olsa gerektir.

Bir yanıt yazın