Tebliğ’den Önce Temsil

Bir değer ile başkalarını buluşturmanın asgari şartı, söyledikleriniz ile uyumlu bir tavır sergileyebilmektir. İslamî değerler, kültürümüzün en önemli yapı taşıdır. Tebliğ ise bu değerleri başkaları ile buluşturma sanatıdır. Ama temsil modellemenin alt yapısını oluşturur.
Temsil edemediğiniz bir davayı, tebliğ de edemezsiniz. Etmeye kalkışırsanız davanızın değerini düşürürsünüz. Şu an İslam ümmetinin yaşadığı budur.
“Ey müslüman İslamı öyle yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin.”
Söz ve davranış uyumu temsilin en önemli şartıdır.

Bir yanıt yazın