Televizyon ve Din

Medyanın en etkin vasıtası televizyonlar, toplumun dini ihtiyacını karşıyacacak türden bir yapılanmalıdır.  Nasıl ki TV kurmanın asgari şartı olarak belli bir müzik yayınını gerektiriyorsa, dini program da TV kurmanın asgari şartlarından olmalıdır.
Toplumu atakta tutan en önemli değerlerden birisi dindir.
Dinin konu alındığı, TV programları rating kaygısı ile yapılamaz.
Temel değerler çıkarlara kurban edilmemelidir.

Bir yanıt yazın