Temiz Toplum

Temiz toplum, son dönemde öne çıkan söylemlerdendir. Fertlerin temiz olmadığı ortamda temiz toplumdan bahsetmek hayaldir. Buradaki temizlik sadece dış görünüşle sınırlı değildir. Söz ve öz birlikteliği, temiz toplumun asgari şartlarındandır.
Temiz toplum, kalpten başlayan temizliğin, tutum ve davranışlarla beslenerek, kurumlar vasıtası ile toplumsal hayata yansıtılabilmesini gerektirir.
Olumlu tutum ve davranışların takdir edilmediği yapılarda, temiz toplumun yolunu açmak zor olur.

Bir yanıt yazın