Toplumsal Kriz Yönetimi

Hiç beklenmedik zamanlarda toplumsal krizler çıkabilir. Bu durum; yer, olay ve zamana göre farklılık göstermekle beraber, sosyal bilinç oluşturmayı gerektirir.
Deprem, sel, yangın veya toplumun katmanları arasındaki bir olay, toplumsal krize sebep olabilir. Böylesi zamanlarda her kafadan bir sesin çıkması ve belirsizlikler süreci daha da olumsuz etkiler.
AKOM, Afet Koordinasyon Merkezi gibi yapılarda, ekipman hazırlığının yanında İnsani ve sosyal değerleri ve algı sistemini koordine edecek yapılara da ihtiyaç vardır.

Sosyal sorumluluk noktasındaki kişiler ve bir şekilde yönetici durumundaki otoriteler; mutlaka sürecin birinci derece içinde olmalı, sağduyulu bilgilendirme ve yönlendirme yaparak, sosyal krizin kontrol dışı olması önlenmelidir.

Yerinde ve zamanında doğru müdahale, yönlendirme ve bilgilendirme bazı olumsuzlukları önleyebilir. Doğru olmayan bilgilerin rastgele yayılması veya olumsuz, belirsiz bir havanın esmesi toplumu olumsuz etkileyecektir.
Toplumsal Kriz Yönetimi için bazı ön bilinçlenme çalışmaları yapmakta fayda vardır. Toplu iletişim araçları ve duyuru sistemi bu noktada daha etkin kullanılabilmelidir.

Bir yanıt yazın