Aile Hayatı ve Magazin

Bilhassa toplumun önünde olan kişilerin aile hayatının magazine konu olması ciddi bir problem olarak görülmektedir.
Aile ve özel hayatın irdelenerek, magazine konu yapılması rahatsızlık vericidir.
Değerli olmak isteyenler, değer üretmelidir.
Sağlam fikirler ve kalıcı eserler, entegrasyona riayet edilen yapılarda ortaya çıkar.
Yahya Kemal’in şiirleri, Münir Nurettin Selçuk ile hayat bulmuş ve zihinlere nakşolmuştur.
Tam mükemmel insan olabilmek, hususi terbiye ve donanımı gerektirir. Sahne ve arka plan daima farklıdır. Zaten son dönem sanatçı tarifi ve kimliği üzerinde de ciddiyetle durulmalıdır.

Bir cevap yazın