ASAGEM

“Aile ve sosyal sorunları araştırmakla görevli ve yetkili bir kamu kurumu olan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM), çalışmalarında gönüllü kuruluşlarla işbirliğine büyük önem vermektedir.
Bunun gereği olarak zaman zaman Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulu, Aile Haftası, Aile Şûrası gibi çeşitli platformlarda gönüllü kuruluşlarla istişareler yapılmakta, görüş alışverişinde bulunulmaktadır.
Bununla birlikte Genel Müdürlüğümüz, gönüllülük esasına göre çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının ailelere götürdüğü destek hizmetlerinde kalite standartlarına ve bilimselliğine de büyük önem atfetmektedir.” Aile Hizmetlerinde Sivil Toplum Kuruluşları İle İstişare Toplantısı, 29 Şubat – 2 Mart 2008 Diyarbakır, Raporu
Bu beyanlara uygun faaliyet ve çalışmalar ne durumdadır?

Bir yanıt yazın