İNSANÎ ve SOSYAL GELİŞİM SEMİNER ve EĞİTİMİ

İnsanî Gelişim
İnsan olarak ben kimim? Hayat ne manaya geliyor? Varlık sebebim nedir? Kendimle ne kadar barışığım?
Ailevî Gelişim
Aile içi iletişim, Çocuk, aile ve evlilik, Küçük aile-büyük aile ilişkileri, Aile huzuru
Kurumsal Gelişim
Kurum kültürü, İş verimliliği, Yönetim, iletişim ve gelişim, İşimi nasıl geliştiririm?
Toplumsal Gelişim
Toplumun katmanları, Etnik yapı, Komşuluk ilişkileri, Sosyal sağlık, Huzurlu toplum yapısı
Küresel Gelişim
İnternet ve Küreselleşme, Uluslararası dolaşım, Çok gezen-gören mi, çok okuyan mı? Dış dünya tecrübesi, Uluslararası Etkileşim ve Ticaret

Not: Katılım Sertifikası Verilir.

 

Bir cevap yazın