İGe – İnsanî Gelişim

İnsanî gelişim, kendini keşfetme ve varlık sebebiyle buluşma sürecidir. Söz ve davranış uyumunun yanında, tutum ve davranışların, inanç ve değerlere uygunluğu insanî gelişimin gereklerindendir.

İnsanî gelişim; Ahmet Yesevî, Mevlana ve Yunuslardaki insan-ı kâmil olabilme heyecanıyla yaşamayı gerektirir.

İnsanî gelişim; kalp, kafa, kese, kemer ve kelam/söz’ün aynı istikamette ve bir mihver etrafında olması yani kişisel bütünlük ile ilgilenir. İnsan gelişimi; algı sistemi, öz güven, inanç ve tutarlılık konularını irdeler. İnsanların algı sistemi ve bakış açısı, gelişim ve kimlik oluşumu için çok önemlidir. Buna söz ve davranış uyumu da dâhildir. Tutum ve davranışlar, inanç ve değerlere uygun olmalıdır.

İnsan kendine verilen kabiliyet ve kapasiteyi hayata geçirmekle sorumludur. İnsanî gelişim, insan-ı kâmil olma yolculuğudur. “Dürüstlük, bir kişilik ve sorumluluk meselesidir.”

İnanç ve evrensel değerler insan kimliğinin oluşmasında temel unsurdur. Düzelme de kalpten başlar… Bunun için kalpler de ancak Allah’ı anmakla tatmin olur. Bu saha tasavvuf kültürü ile yakından alakalıdır. Çünkü tasavvuf şeriatın tadılan meyvesi ve yaşanan boyutudur…

İstikrar ve istikamet için sosyallik test vasıtası olabilir.  İyiliğin yaygınlaşması için aynı düşüncelere sahip insan toplulukları olmalıdır. Zahirimiz halk batınımız Hak ile olacak, o zaman mesele kalmaz…

Sürü psikolojisinden farkında topluluğa bu yoldan geçilir. Sorumluluk bilinci böyle oluşur. Evet, sohbetin ve paylaşımın bereketi yaşanmalı… devamı da düştüğümüz yerden diğerimiz kaldırmalı öyle bir ilişki olmalı ki aramızda insanlar olarak sanki bir zincirle birbirimize bağlıyız. ama hiç rahatsız etmeden ne zaman ki biri düşecek o zincirin ucu kimdeyse düşeni çekiştirip bünyanun mersustan bahsediyorsunuz… evet, safların sıklığı aslında bu birlikteliği sağlamaya müteveccihtir… işte bu insan birlikteliğini oluşturmamız gerekiyor… bir kişiden başlamayız o da kendimiz :):)

Kendine faydası olmayanın başkasına tesiri olmaz…

Evrendeki canlılar içinde en değerli varlık insandır. “ahseni takvim / en güzel yaratılan”

İnsandaki iç enerji ve kabiliyetleri açığa çıkarmak eğitimcilerin vazifesidir.

İnsanî gelişim, kişisel gelişime alternatif olarak olgunlaştırılmıştır. Kişisel gelişim egoyu ön plana çıkarırken, insanî gelişim; insanî, sosyal ve ilahî değerlerden beslenir. Topyekûn bir gelişim gerektirir.

İnsanî gelişim, insan davranışlarının dinamikleri ile ilgilenir. Kalp, beyin, vicdan, bilgi ve kesenin entegre bir şekilde belli değerlere bağlı olarak hareket etmesi, insanî gelişimin temellerindendir.

Belli değerlere bağlı ve üretken olmak, insanî gelişimin göstergelerindendir.

1-İGe’nin 5 K’sı (Kalp, Kafa, Kese, Kemer ve Kelam)

Kalp, iman, sevgi ve muhabbetin hanesidir..

Kafa, bilgi ve düşüncenin merkezidir.

Kese, ekonomik ve maddi boyutlar ile ilgilidir.

Kemer; duygu kontrolü, evlilik, namus, aile konularına atıfta bulunur.

Kelam (söz); davranış, kişinin söz ve davranış uyumuna vurgu ile 5 K’nın bir mihver/anafikir etrafında, kişisel bütünlüğü gerçekleştirmesi insani gelişimin hedeflerindendir.

Bir yanıt yazın