Sıradanlaşma Problemi

Sıradanlaşma, en önemli çağdaş problemlerdendir. Belli bir kesim; evi, işi ve sınırlı meşguliyeti arasında sıradanlaşmaya mahkum edilmiş gibidir. Bu hayat tarzı içinde, farklılıklara pek yer yoktur.
Kişinin varlık sebebi ile buluşması, bu sıradanlaşma kampanasından kurtulmasını gerektirir. Herkes kendi yerini iyi doldurabilmelidir. Kendi yerini dolduramayanlar, başkalarının etki alanında varlıklarını kaybedebilirler.
Her insan, özel ve güzeldir. Bu özel ve güzelliğe uygun atmosferleri oluşturmak kişinin vazifesidir.

Bir yanıt yazın