Değer, Akıl, Önyargı

Sağlam kurumsal yapı ve başlangıç, sağlam adamlar ile olabilir, onları da bulmak ve bir araya getirmek zordur.
Meşgul olunan kişi veya iş değerli olmalı ki, bizi olgunlaştırıp yukarı çeksin, yoksa aşağı düşürebilir.
Sadırdan samimi ve içtenlikle söylenen her söz değerlidir. Her şeyi yerli yerinde kullanabilmelidir. Akıl, ilim, irfan ve düşünce içindir.
Önyargıları aşamayan, gerçek ve samimi iletişime kavuşamaz.

Bir yanıt yazın