Değerin Değeri

Kendi değerler sistemiyle özgün eğitim sistemleri kuramamış din ve milletlerin varlıklarını sürdürmelerine imkân yoktur.
Kavga eden felsefi sistemler, değerler alanına girince, barış masasına otururlar.
“İsteyen, ihtiyaç duyan ve amaç koyan bir varlık olan insanın, hayatın anlamı ve günlük hayatın biçimlendirilmesi konusunda alternatif yollar arasından bir tercih yapmasını sağlayan, yol gösterici nitelikteki soyut veya somut ilke, inanç veya varlıklardan her biri” olarak tanımlayabileceğimiz değer, insan hayatının tamamında etkili olmasının yanı sıra, kişiler arası sosyal ilişkilerde de belirleyicidir.
Değer, hayata yön veren, dini ve ahlaki hayatı şekillendiren ve temellerini teşkil eden, insanı yücelten her şeydir. Değerler, bir bakıma insanı yücelten maddi ve manevi güçlerdir. Yani değerler, insan hayatını zenginleştiren, yumuşatan ve onu yaşanır bir düzeye getiren güçlerdir.
Dr. Cemil Oruç, İMAM-I GAZÂLİ’NN EGİTİM ANLAYISI, Doktora Tezi’nden

Bir cevap yazın