Denge Unsuru: Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün; Yasama, Yürütme ve Yargı’yı temsil edenlere verdiği davet çok önemli bir başlangıç sayılabilir. Burada vatandaşın sağduyusu da temsil edilebilirdi. Belki tarafsız bilimselliğe de yer verilse açılım sağlama daha kolaylaşabilirdi.
Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu sorumluluğu alıp inisiyatif kullanması çok önemli, bu misyon, kurumsal bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Cumhurbaşkanlığının temsili yapısı, kurumsal ve bilimsel bir kimlik ve araştırma enstitüsü ile güçlendirilerek, muhtemel problemlere çözümler üretilir. Sağlıklı açılımlar yapılabilir ve hizmet verebilir.
Bu kurum Türkiye’nin her türlü şahsi kaygıdan uzak, devlet olma sorumluluğuna göre hizmet üretebilir. Çünkü devlet olarak, üst değer üretmek ve sahip çıkmak durumundayız.

Bir yanıt yazın