Düzelme Özden Başlar

Kendine faydası olmayanın başkasına faydası olmaz. Düzelme özden başlamadıkça sözde kalır. İnsan ve toplum davranışı, modelleme ile şekillenir.
Modellenecek tutum ve davranışlar sergileyemeyenler, kalıcı olamazlar.
Kalp, kafa ve kese arasında hakkaniyete uygun bir denge kurabilenler vicdan azabı çekmezler.
Kendi içindeki fırtınaları dindiremeyenler, etrafa ışık veremezler. Özden beslenmeyen hiçbir ağacın meyvesi olmaz. Özde ruh ve değerler vardır. Ruhu doyurabilecek unsurlar da maddi değildir.
Hakka teslimiyet olmadan beklenilen huzur tecelli etmez.

Bir cevap yazın