Fıtratın Dirilişi

Fıtrat, yaratılış ve insan tabiatıyla ilgili temel bir kavramdır. Temel kavramların tarif ve çerçeveleri iyi belirlendiğinde, iletişim ve anlaşma kolaylaşır.
İnsan fıtri olarak inanma, bağlanma, değerli olma ihtiyacındadır. Ben bilinci sonrası belirecek ihtiyaçların karşılanması, kişisel bütünlüğü de etkilemektedir.
Fıtrat, insanın özündeki yaratılış şifresi ve ilahi imza gibidir. İnsan farklı eğilimlerle değişik yönelimlerde bulunsa da belli zamanlarda öze dönüş ve yeniden dirilişi yaşayabilmektedir.

 

Bir yanıt yazın