Gönül Dünyasını İmar

Gönül, çok derinlikli kavramlarımızdan biridir. Kalbin manevi fonksiyonlarını ve kişinin hissiyatını da kapsar.
Madde ve menfaatin ön plana çıktığı zamanlarda, stres ve problemler artar. Gönül dünyası, bazı olumsuzluklar ile tarumar olabilir. Bu durumda gönül dünyasını imar bir vazife haline gelebilir.
Bizim “toplum mimarlığı” ve “gönül doktorluğu” diye ifade ettiğimiz yaklaşımlar, bu hizmeti yerine getirmeye müteveccihtir.
Her insan, ilgi, alaka, rehberlik ve danışmanlığa ihtiyaç duyar. Hatta yönetimdeki başarı, danışmanlık hizmetine eşdeğer hale bile gelebilir.
Gönül dünyasını imar edecek kalifiye elemanlar yetiştirmek de bir vazifedir. Bu noktada gerekli tedbirler alınmalıdır.

Bir cevap yazın