Hep Beraber Tekamül

Toplum ve fertleri hep beraber gelişip tekamül etmelidir. Zira toplum bütün katmanları ile çöker veya yükselir.
Herkes bir taraftan çekerse problemler daha büyür. Herkes gelişim ve tekamül için bir taraftan tutmalıdır.
Bazen asil duruş sergilemek gerekebilir. Bu noktada “Külahını sat, yine de muhtaç olma namerde, Yeter ki kelle sağ olsun, külah lazım değil merde” diye düşünüp yola devam etmek gerekebilir.
Her beraber tekamülün yollarını aramak gerekmektedir.

Bir cevap yazın