Hiyerarşinin Soğuk Yüzü

Bize ait olmayan kelime, kavram, usul ve uygulamalar, hayatın akışı içinde aksaklıklara sebep olabilmektedir. Sistemler, bütünlük ifade ederler. Fert ve toplumun algı sistemi ve yaklaşım tarzı da yapılanmayı doğrudan etkiler.
İnsan ve toplumun; ihtiyaç, beklenti ve üslubunu dikkate almayan ithal yaklaşımlar, bir yerlerde tıkanır. Bazı kurumlarda hiyerarşinin yapılanma şekli, verimlilik ve kaliteyi olumsuz etkileyebilmektedir. Kurum kültürünün tam oturmadığı yapılarda basit meseleler, tıkanıklık ve çözümsüzlüğe sebep olabilmektedir.
İnsanî ve sosyal gelişim; insan kaynakları ve kalitesi üzerinde yoğunlaşıp bunun kurumsal gelişime hizmet etmesiyle de meşgul olur.
Hiyerarşi; kurum kimliği, kültürü, kalite odaklı olmalıdır. Her seviyedeki kişinin, öncelikle “insan” kimliğini dikkate almayan bir hiyerarşi verimliliği öldürebilir.

Bir yanıt yazın