KuGe-Kurumsal Gelişim

Kurumsal Gelişim; kurum işleyişinde toplam kalite yönetimi, üretilen hizmetin muhatap kitleye ulaştırması, muhatap kitlenin sağlıklı hizmet alması, kurum kültürü, kurumsal kimlik ve markalaşma yolunda gerekli tedbirleri içerir.

Kurumsal gelişim; şirket, özel sektör ve kamu kurumu vs. gibi her türlü kurumun açılım ve gelişimi ile ilgilenir. Kurum kültürünün oluşturulması, muhatap kitle, kurum çalışanlarının ve kurumun beklentilerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapar.

Kurumsal yapılar, insanın temel ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almaksızın sağlıklı açılım sağlayamaz. Kurumsal gelişme, kurum içindeki uyum ve huzurun sağlanmasının yanında, kurumun müşteri kitlesine dönük hizmetleriyle de yakından ilgilenir.

Kurum kültürünün oluşturulup yaygınlaştırılması, sağlıklı hizmet üretimi ve verimlilik için kaçınılmazdır. İşyeri huzuru için, kurumsal gelişim stratejileri uygulanmalıdır.

İş analizi, sağlıklı yapılmayan kurumlar verimli gelişim gösteremezler. Personel memnuniyeti, iş verimliliği için çok önemlidir.

Üretim kalitesi, markalaşmanın asgari şartlarındandır.

Hizmet kalitesi, kurumsal gelişme ile beraber düşünülmelidir.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) sözde kalmamalıdır.

Araştırma-Geliştirme (AR-GE) küçük büyük her kurum için gereklidir.

“Kamu kurumları ve yerel yönetimler, sosyal devlet anlayışına yakışır hizmetler üretmelidirler.” Yöntemli ve rasyonel çalışma, kurumsal gelişimin temellerindendir.

Bir yanıt yazın