KİMLİKLER ve KURUM KÜLTÜRÜ

 Her kişinin kendine göre bir kişilik ve kimliği vardır. Daha büyük yapı olan kurumların da bir kültürü ve varlık sebebi vardır. Markalaşma ve ortak üslup kurum kültürü ile şekillenir.
Kurum kültürünü oluşturacak güçlü, mantıklı ve hassasiyetleri dikkate alan bir duruşa ihtiyaç olur. Bu hassasiyetlerin, çeşitli eğitim, bilgilendirme ve yazılı hale getirilmesiyle yaygınlığı ve devamı kontrol edilmelidir.
Kişilerin, bağlı olduğu kurumun prensiplerini dikkate alarak aidiyet ve temsil bilincini geliştirmeleri önemlidir. Kurumsal duruş da prensipli ve net olmalıdır. Temsil edilen makamın hakkının verilmesi ve kurumun ürettiği hizmetin ilgililere sunulması süreci sağlıklı işlemelidir.
Kimlikler ile kurum kültürü arasındaki hassas dengenin sağlanıp kaliteli hizmetlerin sunulması dileğiyle…

Bir yanıt yazın