Hukuk ve Toplum

Hukuk, toplum içindir. Herkes için aynı olmalıdır. Kişi ve kurumlara göre değişen hukuk adaletten uzaklaşmış demektir. Hukuk, insan merkezli olarak, kanun ve yönetmeliklerin, adaleti gerçekleştirmeye yönelik uygulanabilmesiyle hedefine ulaşır.
Adaleti kendi aleyhinde olduğu zaman bile gerçekleştirmeyen sistemlerin geleceği tehlikededir.
Hakların zedelendiği ve geciktiği toplumlarda huzursuzluk baş gösterir. Devlet millet kaynaşmasının en önemli kaynaklarından biri hukuk sisteminin verimli ve doğru çalışmasıdır.

Bir yanıt yazın